Firma Zahradní nábytek Kontakty Jak nakupovat Obchodní podmínky Reklamační řád Objednávka Povrchová úprava Akce

Reklamační řád
  • Reklamace se řídí platnými ustanoveními Obchodního zákoníku resp. Občanského zákoníku.

  • Záruční doba na veškeré výrobky je stanovena na 24 měsíců ode dne převzetí výrobků kupujícím.

  • Záruka se nevztahuje na vady vzniklé špatným a nešetrným zacházením, neodbornou manipulací a montáží, zanedbáním doporučené údržby, použitím v podmínkách jež neodpovídají běžnému použití pro daný typ výrobku, poškození výrobků přepravcem (v tomto případě se řeší reklamace s dopravcem).

  • Pokud není součástí dodávky záruční list slouží k tomuto účelu faktura popř. dodací list s vyznačeným datem prodeje výrobku.

  • Reklamace se uplatňují písemně emailem, popř. telefonicky s prokázáním, že reklamované výrobky pocházejí od prodávajícího a s popisem reklamované závady či neshody s objednávkou.

  • Vady zjevné je nutno reklamovat ihned při převzetí zboží (u prodejce nebo dopravce), ostatní do 3 dnů, za skryté vady odpovídá prodejce po dobu záruky 24 měsíců.

  • Po uplatnění reklamace je prodávající oprávněn posoudit zda se jedná o odstranitelnou popř. neodstranitelnou vadu.

  • V případě odstranitelné vady prodávající tuto vadu do 30 dnů na své náklady odstraní, poskytne přiměřenou slevu nebo celé zboží vymění. V případě , že je poškozena jen část výrobku bude vyměněna pouze tato část.

  • V případě, že je vada neodstranitelná poskytne prodávající kupujícímu slevu, výrobek vymění nebo vrátí kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou stran.

 


Jaroslav Vacek - Truhlářství, 544 72 Bílá Třemešná 404,   tel. 739 672 725, fax. 495 217 483