Nová zelená úsporám

Dotační program Ministerstva životního prostředí "Zelená úsporám"

Na základě dotačního programu Ministerstva životního prostředí „Zelená úsporám“, nabízíme své výrobky, které splňují požadavky na získání dotace z uvedeného programu.

Program Zelená úsporám je určen pro:

  • fyzické osoby
  • společenství vlastníků – bytové domy
  • bytová družstva
  • obce, města

Program Zelená úsporám se vztahuje pouze na domy či byty určené k trvalému bydlení.

Výše dotací:

Je závislá na způsobu zateplení daných objektů ( zateplení zdí , střechy , okna , dveře …atd. ) a je stanovena na základě energetického posudku a projektové dokumentace , kterou musí zpracovat oprávněná osoba. Na základě těchto posudků se podá žádost o podporu. Fond provede kontrolu vámi doručené žádosti o podporu v programu Nová zelená úsporám a pokud předložené doklady netrpí nedostatky, je předložena Radě Fondu a následně i ministrovi životního prostředí k vydání Rozhodnutí. O Rozhodnutí budete písemně informováni formou Vyrozumění o Rozhodnutí poskytnutí podpory či o zamítnutí žádosti.

Vše podstatné, včetně vyhlášení nových výzev se dozvíte na stránkách programu : www.novazelenausporam.cz.

Naše firma nabízí dva druhy výrobků jež splňují program MŽP Zelená úsporám:

1. Dřevěná okna a dveře:

Popisy dřevěných oken najdete na stránce - dřevěná okna.
Popisy dřevěných dveří najdete na stránce - dřevěné vchodové dveře a vnitřní dveře.

2. Plastová okna a dveře z profilů REHAU:

  • pro tyto výrobky jsme zaregistrováni v SOD (seznam odborných dodavatelů), kde najdete seznam všech výrobků na které se dotační program Zelená úsporám vztahuje a které jsme oprávněni dodávat.